ŠKOLENÍ

Společnost Brunner Elektro poskytuje školení pracovníkům podle § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Tato vyhláška stanovuje stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti, nebo projektováním těchto zařízení.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Požadované znalosti dle výše uvedené vyhlášky jsou obsaženy v právních předpisech a v řadě technických norem. Norma je společná pro státy EU a v podstatě zastřešuje požadavky na kvalifikace elektrotechniků v EU.

PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI MOHOU:
• samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí;
• pracovat na částech elektrického zařízení nn (nízkého napětí) bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím (ČSN EN 50110-1 čl. 6.4, příloha A, A2); na částech pod napětím pracovat nesmějí;
• pracovat na vypnutých zařízeních vn (vysokého napětí) a vvn (velmi vysokého napětí) s dohledem. V blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem; na částech pod napětím pracovat nesmějí;
• měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.

Společnost Brunner Elektro podává kvalifikované školení od roku 2009. Výuka je koncipována tak, aby si absolventi osvojili znalosti a získali nové dovednost, které jsou potřebné pro optimální profesní výkon. V případě zájmu nás kontaktujte. Revizní technik za Vámi přijede na základě telefonické nebo písemné objednávky (viz. kontakty).

Brunner Elektro komplet s.r.o.
Ke Skále 61
434 01 Most-Rudolice
Česká republika

IČO: 25478001
DIČ: CZ25478001
ID Datové schránky: cncsknb

Jsme držitelem mezinárodního certifikátu.

© 2021 BRUNNER ELEKTRO S.R.O.