REVIZE

  • revize a kontroly hromosvodů
  • elektro revize a kontroly veřejného osvětlení
  • revize a kontroly elektrických strojů
  • elektro revize nářadí nebo revize elektrických zařízení
  • revize a zkoušky tlakových nádob
  • revize elektroinstalace

Elektrická zařízení je před uvedením do provozu nutno vyzkoušet a prověřit. Během provozu je pak zapotřebí zajistit pravidelné kontroly a revize. Lhůty provádění pravidelných revizí a kontrol určuje prostředí, ve kterém se elektrická zařízení nacházejí.

Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 2000-6. Povinnost provádět revize určuje zákon č. 458/2000 Sb. Společnost Brunner Elektro s.r.o. má v provádění revizí už více jak třicetileté zkušenosti.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Revizního technika k vám vyšleme, až od vás obdržíme telefonickou nebo písemnou objednávku (viz Kontakty).